xã hội

Vấn nạn thực phẩm bẩn gây hoang mang cho toàn xã hội

trac-nghiem-co-ban-thi-truong-chung-khoan-de-so-11_GQBQ

Ông Tự cho biết, khi đề cập đến vấn đề cà phê bẩn hầu hết chưa chỉ ra cụ thể bẩn như thế nào, do đó việc của nhà quản lý phải ban hành tiêu chuẩn cà phê rang xay,